svet

March 9, 2015 13:51

By

Još bolja ponuda dinarskih gotovinskih kredita Komercijalne banke

komercijalna-banka

Komercijalna banka je poboljšala ponudu dinarskih gotovinskih kredita sa fiksnim kamatama. Najinteresantniji i najtraženiji je dinarski kredit sa rokom otplate do 12 meseci i fiksnom kamatnom stopom 12%. Ukoliko bi npr. kredit bio podignut na 100.000 dinara, ukupna suma koja se vraća je samo 106.618,56 dinara.

Istovremeno klijentima se nudi i dinarski kredit od 13 do 24 meseca, sa fiksnom kamatom 14,5%, pri čemu korisnici imaju mogućnost vlastitog kreiranja i izbora dužine roka otplate i grejs perioda, do 6 meseci, kako bi sami izabrali opciju koja najbolje odgovara njihovoj kreditnoj sposobnosti. Ovaj kredit namenjen je i refinansiranju ranijih finansijskih obaveza.

Maksimalni iznos kredita je milion dinara. Naknada po kreditu iznosi svega 0,5% od traženog iznosa, a kredite mogu da koriste i građani koji nisu klijenti Komercijalne banke.

AUTOR: promo

FOTO: promo