svet

November 6, 2013 16:02

By

Priroda ima svoj ritam: Kampanja o odgovornom upravljanju šumama

forrest-3

Kompanija Tetra Pak®, pokrenula je kampanju koja za cilj ima promovisanje upotrebe ambalaže sa FSC™ (Forest Stewardship Council™) oznakom u našoj zemlji. Poštujući načelo „Priroda ima svoj ritam“, vodeća svetska kompanija za preradu i pakovanje hrane odlučila se na ovaj korak u želji da informiše kupce kako kupovinom osnovnih namirnica za dnevne potrebe mogu doprineti očuvanju našeg životnog okruženja.

FSC sertifikat izdaje Savet za upravljanje šumama, a njime se potvrđuje da su prirodni resursi za izradu ambalaže dobijeni iz šuma kojima se odgovorno upravlja. Od 2007. godine i uvođenja prve ambalaže za tečnu hranu sa FSC oznakom, širom sveta se u maloprodaji našlo na stotine milijardi komada Tetra Pak pakovanja sa ovom oznakom. U skladu sa svojom poslovnom politikom o odgovornom upravljanju prirodnim resursima, Tetra Pak od tada još intenzivnije radi sa dobavljačima, kupcima, potrošačima i nevladinim organizacijama na podizanju svesti o značaju odgovornog upravljanja šumama i vrednosti upotrebe obnovljivih materijala, kao što je drvo.

Sumski autobus

“Kada se šumama pravilno upravlja, snabdevanje obnovljivim resursima je gotovo neograničeno”, izjavio je Nils Bjerkman, izvršni potpredsednik za komercijalno poslovanje u kompaniji Tetra Pak, i naglasio da ljudi zavise od šuma koje u velikoj meri utiču na mnoge aspekte njihovog života – one su izvor osnovnih sirovina za veliki broj dobara koje ljudi svakodnevno koriste. Ali pre svega, šume imaju ključnu ulogu u vraćanju složenih prirodnih ekosistema u ravnotežu.

Sumski autobus2

Danas je Tetra Pak ambalaža sa FSC oznakom dostupna širom sveta, ali su količine FSC sertifikovanog drveta organičene, budući da je trenutno sertifikovano svega 15% šuma iz kojih se iskorišćava drvo kao sirovina. Prema dostupnim podacima, ljudska ruka godišnje poseče oko 9 miliona hektara šume, što predstavlja površinu jedne države kao što je Srbija. Samo 15% od tog broja, predstavljaju šume koje poseduju sertifikat o ispunjavanju FSC standarda u odgovornom upravljanju šumama. U praksi, ovi podaci nas dovode do činjenice da u svetu na svakih dva i po minuta nestanu zelene površine veličine 100 fudbalskih terena. Stoga je hitno podizanje svesti građana o neracionalnom trošenju prirodnih resursa veoma važno za dalji razvoj čovečanstva.

bus 2

U kampanji koja ima za cilj edukaciju građana o odgovornom upravljanju šumama, Tetra Pak sarađuje sa WWF-om (Svetski fond za prirodu), koji kao partner za održivo šumarstvo učestvuje u ovom projektu:

“Srbija je zemlja se bogatim biodiverzitetom, posebno kad su u pitanju šume koji čine jednu trećinu teritorije. Koncept održivog razvoja šumarstva i održivog upravljanja šumama doprinosi očuvanju tog bogatstva. Tako je FSC sertifikacija vrlo efikasan tržišni mehanizam zaštite za one kojima cilj nije samo profit, već i zaštita prirode i društveno odgovorno poslovanje. Važno je da ljudi obrate pažnju na ambalažu i odaberu sertifikovane proizvode. Menjanjem navika pri kupovini poboljšavamo i naše potrošačke navike, određivanjem ekonomske vrednosti prirodnog kapitala i samim tim dugoročno doprinosimo zaštiti prirodnih resursa”, izjavila je Duška Dimović, direktor WWF programa u Srbiji.

Izaberite proizvode od papira i kartona sa FSC oznakom i i doprinesite zaštiti šuma!

Autor: Life Content