Scandal

31 Oktobra, 2020 12:00

SCANDAL! paparaco! Monika Horvat GUTA DVA ODJEDNOM! Voli kad su joj PUNA USTA!

SCANDAL! paparaco
Šimanovci

Auu! Monika Horvat ima toliko velika usta da u njih može da parkira dva maršmeloua!

Ako ste vi možda ciljali na nešto drugo, mi to ne znamo, morate pitati Moniku da li i to stavlja po dva komada u usta…

U svakom slučaju vidi se da Monika voli kad su joj usta puna…

Gutam, dabome!

AUTOR: MARJAN KAMENOVIĆ/SCANDAL!

FOTO: IVAN VUČIĆEVIĆ/SCANDAL!