Tamara Milutinovć
Scandal

7 Aprila, 2021 17:00

SCANDAL! paparaco! Tamara, ko ti je ovo?

SCANDAL! paparaco u akciji!

Balkanska ulica

Očito da momak s kojim smo uhvatili Tamaru Milutinović nije Saško Nikolić

A da li je kupila novi mobilni sebi, misterioznom pratiocu ili pak svom momku… To već zna samo ona!

Mi još znamo da se sa tipom s kojim je uhvaćena odvezla svojim kolima u mrak!

To mi je rezervni momak!

AUTOR: MARJAN KAMENOVIĆ

FOTO: IVAN VUČIĆEVIĆ