svet

November 4, 2013 15:40

By

Telekom Srbija u saradnji sa Upravom Saobraćajne policije: Počela kampanja “Kada voziš, parkiraj telefon”!

Slobodan Malesic, pomocnik nacelnika Uprave Saobracajne policije MUP-a, Predrag Culibrk, generalni direktor Telekoma Srbija i prof. dr Milan Vujanic,

MUP-a Srbije i Srpskim komitetom za bezbednost saobraćaja, pokrenuo je kampanju „Kada voziš, parkiraj telefon!“ koja ima za cilj promenu stava, odnosno podizanje svesti vozača o opasnostima upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, kao i povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima. Kampanji su se, kao promoteri, pridružili i Ivana Španović i Emir Bekrić, osvajači bronzanih medalja na Svetskom prvenstvu u Moskvi i najbolji atletičari Balkana u 2013. godini.

Premа istrаživаnjimа, rаzgovor telefonom tokom vožnje povećаvа rizik od nаstаnkа nezgode četiri, a pisаnje i čitаnje SMS porukа čаk osam putа, jer je pažnja vozača preusmerena sa saobraćajne situacije, a vreme potrebno dа vozаč reаguje nа određene situаcije u sаobrаćаju povećano. Neki istrаživаči u ovoj oblаsti porede korišćenje mobilnog telefonа sа dejstvom аlkoholа od najmanje 0,8 mg/ml. Osim što reaguju sporije, vozači koji koriste telefon tokom vožnje ne zapažaju veliki broj detalja i situacija iz okruženja, što za posledicu ima nastanak saobraćajne nezgode.

Ivana Spanovic, Slobodan Malesic,Predrag Culibrk, prof. dr Milan Vujanic i Emir Bekric

„Jedan od uzročnika velikog broja saobraćajnih nezgoda čiji smo svedoci svakoga dana jeste i upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Aktuelno stanje ukazuje na potrebu da se nešto promeni i kod građana probudi svest o tom problemu. Zato je Telekom Srbija odlučio da pokrene kampanju „Kada voziš, parkiraj telefon!“ i doprinese da svi zajedno promenimo loše navike koje imamo u vožnji i koje ugrožavaju druge, ali i nas same. Ovo je problem koji se tiče svih građana i molim vas da sugerišete svojim prijateljima, roditeljima, deci, svima koje poznajete, da tokom vožnje ne koriste telefon“, rekao je Predrag Ćulibrk, generalni direktor kompanije Telekom Srbija.

„Kada voziš, parkiraj telefon!“ je prva društveno odgovorna kampanja koja se, na nacionalnom nivou, bavi problemom upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje i rezultat je uspešne međusektorske saradnje, ali i nastojanja Telekoma Srbija da podigne svest ljudi o opasnostima usled upotrebe mobilnog telefona.

Kada vozis, parkiraj telefon_KZN

„Smatramo da je od suštinskog značaja da se Ministarstvo unutrašnjih poslova, tj. Uprava saobraćajne policije, čiji domen predstavlja bezbednost saobraćaja na putevima uključi u ovu društveno odgovornu kampanju u cilju smanjenja saobraćajnih nezgoda i podizanja svesti o posledicama upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje“, izjavio je Slobodan Malešić, pomoćnik načelnika Uprave Saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

„Iako ne znamo precizno koliko ljudi je poginulo a koliko povređeno zbog nepropisne upotrebe mobilnog telefona u Srbiji, znamo da je držanje mobilnog telefona u ruci i gledanje u telefon veoma opasno te je zbog toga ova kampanja od izuzetnog značaja. Svako od nas može biti pešak, putnik ili vozač koga drugi vozač ne vidi jer lajkuje preko telefona. Svako od nas može stradati jer vozač koji čita SMS kasni sa reagovanjem na saobraćajnu situaciju. Siguran sam da niko od nas ne bi pristao da ostane invalid jer je neki vozač odlučio da pročita poruku dok vozi. Takođe sam siguran da niko od nas ne bi pristao da ostane bez drage osobe jer je neki vozač odlučio da razgovara bez hends fri opreme. Zato ova kampanja zaslužuje podršku svih, jer svi učestvujemo u saobraćaju”, rekao je prof. dr Milan Vujanić, predsednik Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja.

U okviru kampanje „Kada voziš, parkiraj telefon“ predviđen je niz akcija i predavanja u gradovima u celoj zemlji, kako bi se svi građani, a posebno mladi vozači, aktivno uključili i dali svoj doprinos smanjenju upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje.

Tekst: Life Content