Uslovi korišćenja

SADRŽAJ

Portal svet-scandal.rs svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju internet vesti, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja, video sadržaje. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal svet-scandal.rs zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja portala svet-scandal.rs kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo portala svet-scandal.rs, bez obaveze prethodne najave.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Portal svet-scandal.rs može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika portala (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu da uključe i informacije koje je moguće individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Portal svet-scandal.rs poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

Portal svet-scandal.rs može da prikuplja lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika portala svet-scandal.rs, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić je mali fajl koji sajt postavlja na vaš računar, da bi se sačuvala specifična podešavanja sajta tokom vašeg pregleda stranica. U standardnoj postavci vaš računar prihvata kolačiće i ta opcija se može isključiti u vašem pretraživaču, ali time može da se utiče na način prikaza i funkcionisanja portala svet-scandal.rs ili njegovih delova.
Pored standarnih, na vaš računar mogu biti postavljeni i kolačići trećih lica, pre svega oglašivača i spoljašnjih sistema za analitiku.
Bez obzira na prirodu i svrhu korišćenja, kolačići ne prikupljaju lične podatke korisnika usluga portala svet-scandal.rs, čime je privatnost korisnika zagarantovana.

LINKOVI NA DRUGE INTERNET STRANICE I OGLAŠIVAČI

Portal svet-scandal.rs sadrži podatke i informacije, kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Portal svet-scandal.rs nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Portal svet-scandal.rs nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na portalu svet-scandal.rs, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na portalu svet-scandal.rs. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na portalu i izvan portala svet-scandal.rs isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te portal svet-scandal.rs nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na portalu svet-scandal.rs zaštićen je autorskim pravima. Sadržaj objavljen na portalu svet-scandal.rs ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka autora sadržaja i portala svet-scandal.rs, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta portalu svet-scandal.rs ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu svet-scandal.rs povređuje vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, to jest vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, zatim lokaciju (URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

KONTAKT

Sa redakcijom portala svet-scandal.rs može da se kontaktira isključivo preko stranice za kontakt. Na toj stranici potrebno je ostaviti svoje kontakt podatke i odgovarajuću poruku. Jedino na taj način poruka će sigurno doći do urednika portala. Drugi način komunikacije sa redakcijom portala moguć je isključivo u dogovoru sa urednicima portala.
Zabranjena je zloupotreba kontakt podataka za marketing i opštu službu radi kontaktiranja sa redakcijom portala. Na taj način ometa se normalan rad navedenih službi i rezultovaće isključivo upućivanjem na kontakt stranicu.

Svaki korisnik usluga portala svet-scandal.rs dužan je da pročita Uslove korišćenja i da ih se pridržava; redakcija portala svet-scandal.rs podrazumeva da su svi korisnici usluga portala upućeni u Uslove korišćenja i da će ih poštovati.